Kurs Prawa Jazdy - zapisz się już teraz :

Prawo jazdy w Polsce dla obcokrajowców – kwestie prawne

prawo jazdy w polsce dla obcokrajowców

Możliwość poruszania się własnym autem to nie tylko większa swoboda i mobilność, ale dla wielu ludzi również szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych. Szczególnie ważne jest to u osób, które przyjechały do Polski w celach zarobkowych i chciałyby podjąć pracę jako kierowca. Jak obcokrajowiec może uzyskać prawo jazdy w naszym kraju? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym tekście. 

Kiedy cudzoziemiec może zrobić prawo jazdy w Polsce?

Aby osoba spoza naszego kraju mogła uzyskać prawo jazdy, musi spełnić określone przez ustawę Prawo o ruchu drogowym warunki. Kluczowymi aspektami są:

  • odpowiedni wiek, 
  • orzeczenie lekarskie, czyli brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych,
  • odbycie wymaganego szkolenia,
  • zdanie egzaminu państwowego,
  • posiadanie nadanego nr PESEL,
  • uzyskanie meldunku (stały lub tymczasowy),
  • przebywanie na terytorium Polski przez co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym z powodów osobistych lub zawodowych, 
  • bądź przedstawienie zaświadczenia o studiowaniu w Polsce od co najmniej sześciu miesięcy.

Informacje na temat konieczności pobytu w Polsce można znaleźć m.in. w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami: (fragment) Art. 5. Pkt. “1a.Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 5 ustawy, a cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.”

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy w Polsce dla obcokrajowców?

Egzamin na prawo jazdy dla obcokrajowca tak jak dla każdego składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Przy czym część teoretyczna może być zdawana jedynie w języku polskim, angielskim, niemieckim lub ukraińskim. Co ważne kandydat nie może w tym przypadku korzystać z pomocy tłumacza, nawet przysięgłego. 

Egzamin praktyczny również nie różni się od tego, który zdają Polacy. W tym przypadku obecność tłumacza jest dozwolona. Jednak wiedząc jak wygląda jazda egzaminacyjna, znajomość języka polskiego będzie niezwykle pomocna, szczególnie gdy egzaminator zleci wykonanie jedno z trudniejszych manewrów.  

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

Warto pamiętać, że możliwa jest również wymiana prawa jazdy. Osoby, które już posiadają ważne zagraniczne prawo jazdy, mogą je wymienić na polskie prawo jazdy bez konieczności ponownego zdawania egzaminu. Warunek wymiany to uznanie dokumentu na mocy Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym z 1968 roku. Proces wymiany rozpoczyna się od złożenia wniosku w odpowiednim Wydziale Komunikacji, zgodnie z miejscem zameldowania cudzoziemca w Polsce. To uproszczenie procedur pozwala na szybką i efektywną adaptację do polskich przepisów ruchu drogowego, umożliwiając bezproblemowe korzystanie z prawa jazdy na terenie całej Polski.

Chcesz zdać prawo jazdy? Zapisz się na kurs!

Przebywasz w naszym kraju od ponad pół roku? Jesteś studentem i chcesz zostać u nas na dłużej? Na pewno przyda Ci się prawo jazdy. Jeśli chcesz zdać egzamin w naszym kraju, zapisz się na kurs już dziś. 

Zapraszamy do naszej szkoły Uniwersytet Jazdy! Wybierając naszą naukę jazdy, otrzymujesz badania lekarskie w cenie kursu i niezbędne materiały szkoleniowe. Zapisać możesz się online na stronie – https://uniwersytet-jazdy.pl/ lub kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem +48 883 777 588.

Prawo jazdy w Polsce dla obcokrajowców – kwestie prawne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *